Οικονομικά Στοιχεία

 

                                                                                                                                                                                                                            ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

 

Επιλέξτε Έτος Ισολογισμού

2008
2009
2010
2011
2012
2013